Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVIII. Boek. HISTORIE. 505

hem wel zou konnen in handen ftellen. Terwyl hy dan marde met fluiten, brak de bommel uit. De Graaf werdt, met zyne voornaamfte bedienden en papieren, te Arnhem, verzekerd, op den vyftienden van Slagtmaand. 't Verraad ontdekte zig volkomen. Zelfs bleek, dat hy, reeds voor het aanvaarden van het Stadhouderfchap, hadt beginnen te handelen met den vyand. Men bragt hem, eerlang, naar den Haage, daar hy zat tot in Lentemaand. Toen, uit inzigt vuor zyne afkomst en maagfchap, doch zonder dat de Staaten zig daarmede hadden willen moeijen (&), geflaakt zynde, met verlof, om op eene onpartydige plaatfe te gaan woonen, en onder bezwooren' belofte van den Staaten getrouw te zullen zyn en hun zyne fterkten te zullen leveren, koos hy, desonaangezien, openlyk, 's Konings zyde : in wiens dienst, eerlang, ook zyne drie Zoonen,Herman , Fredrik en Oswald zig begaven (7). Tot Stadhouder van Gelderland, beriepen de Staaten des Landfchaps, ten deezen tyde, Adolf, Graaf van Nieuwenaar en Meurs (jit).

Te Gend was , in Wynmaand, nieuwe beroerte ontftaan, die zwaare gevolgen hadt. De bezetting te Dendermonde , fta'ande onder den Heere van Ryhove, was aan 't muiten geflaagen, by gebrek van betaaling. Van deeze gelegenheid zogten de aanhangers van Imbize, die , ondertusfchen, uit DUitsch-

land,

O) Refol. Holl. iS Slaan 1584, bl, 160.

CO 15or XViil. Boek, bl. 33 fioa]. Reyd. III. Soek, bl.

48. IV. Boek, bl. Cd.

Ijlt) Bor XVIU. B*ik, bl. 50 [4as].

Ii 5

Adolf, Graaf vaiiNiert' we naar en

Meurs, wordt Stadhouder van Gelderland.

xxxr. oP-

fehudÈling t« tiend.

Sluiten