Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-XXVIII. Böëk. HISTORIE. 509

met geweld, te zullen doördryven. Doch de andere party , ook in de wapenen geraakt , was hun te fterk , greep 'er eenigen by den kop, die hun, daarna, voor de voeten gelegd werdt, en deedt de rest verftuiven. Toen werdt ook de handel met Parma glad afgebroken. De Gentenaars beflooten, zig by de Vereenigde Staaten te houden, en namen i tot hunne verzekering, bezetting in van Antwerpen en Brusfel (t). Yperen, dus lang belegerd geweest zynde, was, midlerwyl, op 1 den negenden van Grasmaand , by Verdrag 1 overgegaan («).

Onder dit omflaan van Vlaanderen, zaten 1 de Staaten fchier raadeloos, niets van belang « onderneemende. De Heer van Aldegonde, ' dien Oranje, op zyn vertrek uit Antwerpen, Burgemeester dier Stad gemaakt hadt, zogt, des nagts na den zeventienden van Louwmaand , Lier te verrasfen. Doch zyn toeleg was ontdekt, door eenen Walfchen Hopman, met wien hy verftand hieldt: waarop hy, door de bezetting, met merkelyk verlies, te rug gedreeven werdt (V).

Op de Veluwe, alwaar de 'Koningfchen, H in Louwmaand, wederom een' feilen ftroop t>( gedaan hadden, Heet de Graaf van Hohenlo de Gras- en Bloeimaand, met het beleg van de % Schans tegen over Zutfen. Hy bragt deeze fchans niet alleen, maar ook de Stad in groote benaauwheid, door het leggen eener halve maane van den oever ter eener, tot aan

den

CO Hor xvnr. Boek, tl. 46 [4201.

( ,n Boft XVIII, Boek , bh 49 l4a6]. i 9 5 Bor XVIII. Batk, bl. 37 [407}.

Speren ;aat orer.

Jdegonles aanag op .ier.

legert Schans.

de Juwe.

Sluiten