Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het VII. DEEL. 27

Deekens, Schuiteryen, Gildens en gemaene Neeringen van de Steden Dordrecht, Delft, 'Leiden, Gouda , Rotterdam , Gorinchem , Schiedam , Bricle , Schoonhoven , Woerden , Ouwater en Geertruidenbergh. Aan die van Noort-Holland en Zeeland wierdt een dubbeld afgeftaan, om, in den haaren, bezegeld en gegrosfeerd te worden (**> 'Er is geen twyflèl , of die van Noort - Holland teekenden mede; maar hoe, of wanneer, valt my niet onder 't oog (k). In Zeeland teekenden, wegens Middelburg, Burgemeesteren, Schepenen en Raad, de drie Schutteryen en Rhetorica, reprefenteerende het gantfche Corpus der Stede. By de verderen Onderteekenaars, t. w., Zierikzee, Vlisfingen en Veer e, vindt men van Rhetorica geen gewag gemaakt.(/)» Bl. 70. r. 10. Eenige uitgeweeken

Zeeuwen hadden Don Louis."' enz. Deeze onderneeming van Mondragon was, zeker, onvergelykelyk ftout,en zy zou, met regt, den naam van roekeloos mogen draagen , indien men geen reden hadt om te onderftellen, dat de dappere Spanjaard, door den goeden uitflag eener dergelyke, fehoon min gevaarlyke , onderneeming op Zuidbeveland , ten jaare 1573, tot deezen aanflag zal zyn aangemoedigd. Isidoro Pacheco , Gouverneur van Zuidbeveland, zal "er , denkelyk, ook toe geraaden hebben. Althans hy woonde

den

(O Refol. Holl. 19 April I57S. tl. 240.

(k) I. c. 11 April, 7 Mei 1575. tl. 250 en 260.

(7) /. c. 19 April 1575. tl 240. de overige Steden Goes, Tholen en Reimerswale , waren, nevens de Bisfchopvan Middelburg en eenitte Edelen, rhsns nog aan de Spaanfche zyde. Satisfactie van Goes. tl. 97 , 211 enz.

Sluiten