is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Tiende deel, beginnende [...] in't jaar 1609; en eindigende, met de dood van Maurits [...] in't jaar 1625.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7+ VADERLANDSCHE XXXVII.Boek,

1614.

Krygsjnsgt der Aartshertogen en Staaten.

de wapenen,fcheen te zullen verhroken wor> den. Doch de Aartshertogen dagten, dat zy voet,in de Kleeffche en Gulikfche Landen, zogten te krygen,tot hun eigen voordeel (c). De Spanjaards, die zig in Brabant onthielden, morden over de nadeelige gevolgen van 't Beftand, en hitften Albertus ten oorloge op (d). Hy hadt, in 't voorjaar, niet boven de agtduizend knegten en twaalfhonderd Ruiters in dienst, daar de Vereenigde Staaten, daadelyk, meer dan twintigduizend knegten en vyfentwintighonderd Ruiters op de been hadden (e). Men hadt, hierom, te Brusfel, beflooten, nog twaalfduizend knegten en dertienhonderd Ruiters te werven, en onderftand in geld uit Spanje verzogt en bekomen (ƒ). De gezanten van Frankryk en Engeland zogten deeze werving te ontraaden, den Aartshertogen verzekerende, dat de Staaten Gulik ruimen zouden, zo dra de Vorften zig zouden verdraagen hebben. Doch men hadt hier geene ooren naar (g). 't Leger der Aartshertogen trok te Maaftncht byeen. De Markgraaf Spinola ftelde zig aan 't hoofd van het zelve, en brak op van Maaftricht, in 't begin van Oogstmaand, De Vereenigde Staaten, vermoedende, dat men 't op Gulik gemunt hadt, hadden zorg gedraagen om de. Stad, rykclyk, te voorzien van volk, welk, onder Graaye Fredrik Henrik, der waards.

ge?

fc) Bentivoolio bl. 459, 46j. (d) Bentivoglio bl. 44.8. (c) Uentivoglio bl. 451. (ƒ3 Bentivoolio U. 456, 457, C£) Bentivoölio bl. 462,