is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Tiende deel, beginnende [...] in't jaar 1609; en eindigende, met de dood van Maurits [...] in't jaar 1625.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL. Boek. HISTORIE. 425

worden opzynen voorfboed, hadt'er geene 00- 1621;

ren naar (z). Om den Koning van Groot-Bri- 1

tanie op te houden en fiaauw te maaken, zondt hv federt, den Graaf van Schwartfenburg naar Engeland, die den gantfchen Winter fleet met handelen, zonder iet te fluiten (V). :

De algemeene Staaten hadden, tegen t uit- xiy. gaan van 't Beftand, en ter gelegenheid der Bo- fchappen heemfche onlusten, geraaden gevonden, ver-naar fcheiden' Gezantfchappen af te vaardigen, om Frankde voorige verbindtenisfen met eenige Mo- ryk^bngendheden te vernieuwen. Tot het Gezant- dc Duit. fchap naar Frankryk, werden, zo fommigen fche Hofchryven, benoemd Frarcois van Aarfens, Heer ven. van Sommelsdyk, en Gideon van Boetjelaar, Heer van Langerak Q). Doch, naderhand, moet hierin verandering gekomen zyn. Immers my is, uit de egte ftukken van dit gezantfchap, welken ik, gefchreeven, in handen gehad heb, gebleeken , dat het, door Nikolaas van der Boekhorst, Heere van Noordwyk, Adriaan Pauw, Ridder, Raad en Penfionaris van Amfterdam, Adriaan van Manmaaker, Ridder, eerfte en vertoonende den Adel in Zeeland, en Adriaan Ploos, Thefaurier en gewoonlyken Raad in den Hove van Utrecht, bekleed geweest is. Zy verwierven eene Verklaaring van den Koning, gedagtekend den vierentwintigften van Grasmaand, „ dat hy gezind was, het Verbond van Vriendfchap, met de Staaten gemaakt, teon„ derhouden, en hunnen onderzaaien vryen 73 „ han-

O) Wassenaar T. Deel,}. 30-33. 34 verf. -%6,fff)> 7»

73, 75-77- »■ f'el> f- '3-«y> 2l"26' I8' 4y' 5I' O) Kapin Tum. VII. p. 15<M iyi- ,, (li) K. JJr.Awur Leven van II. de Groot 3 H. 23a.

Dd 5