Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

BYVOEGSELS en

daar men, ligtelyk, bemerkte, dat s'Vorsten voorneemenwas, niet onverzeld in die Vergadering te verfchynen, wierdt 'er in omvraage ge bragt, „ off men fyn hoochgemelte Hoocheyt, „ met de geanimeerde Heeren derStaeten Gene„ rael ende denRaet van Staten, op haereCre„ dentialenyanhaereHoochMog:—, ter Vroet„ fchap, op morgen, audiëntie fou geven,dan

ofFmen fyn Hoocheyt alken, als Gouverneur „ endeStadthouder vanHollant, fou admitteren?" t Befluit was, „ fyn Hoocheyt te admitteren, }, ende dat men de Credentialen van de geaflu-

meerde Heeren fal aennemen ende openen, „ onder expreflè proteiïatie, ende fonder pre„ judicie van de hoocheyt, vryheyt ende ge„ rechticheyt van de ProvintievanHollant(0."

Den volgenden dag, verfeheenen, hierop, zyne Hoogheid en de verdere Leden der algemeene Staats-bezending ter Vroedfchap. Zy deeden en leverden'er over; om de woorden des Heeren van Aertsbergen te gebruiken ; ,, de groote PropofetiS' dat is, het zelfde Voorftel, 't welk door hun, te Dordrecht (want, in de vyf Steden, die 't met hun eens waren, hadden zy hier van geen gebruik behoeven te maaken, en zig meer met dankzeggen, dan overreden opgehouden (V) ), gedaan was. Waar omtrend ik , evenwel, niet voorby kan, op te merken, hoe, aan my, by vergelyking van het Voorftel, zo als het in de Goudfche Vroedfchaps Refolutien gevonden wordt, tégen dat geen, 't welk, als te Dordrecht en in andere Steden van Holland gedaan, by

de

CO ReM. Vreedfdi. Gouda n en 13 Juny 1Ö50. */. 6 ffi* en 7, C») V.' Di Capkllbh, f. e. 61, 29s, 299 en 440.

Sluiten