Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L; Boek: HISTORIE. <£$

met den Graave d'Eftrades, overeengekomen, wegens de orde, welke men, by het vereenigen der Franfche en Nederlandfche Vlooten, houden zou: waartoe de Koning nu, zo men verzekerde , de vereischte beveelen gegeven hadt ( /). De Ruiter ftak in zee, op den vyfden van Herfstmaand , koers zettende naar de Franfche kust, om zig te ligter te konnen famenvoegen, met de Vloote onder den Hertoge van Beaufort, die voor Rochelle lag; doch eerlang naar Brest verzeilde 's Lands Vloot bevöndt zig , den elfden, om. trent Boulogne, toen zy de Engelfche op haar zag afkomen. De Ruiter bereidde zig, hierop , terftond, tot den ftryd. Doch de Engelfchen, hielden af, en weeken. Ook verhinderde de harde wind, dat de Vlooten aan el kanderen raakten. De Ruiter zeilde daarna wederom te rug, tot voor Duinkerken, alzo de Franfche Gezanten beloofd hadden , dat hunne Vloot zig naar de Nederlandfche kusten vervoegen zou. Ook was men bedugt, dat men, 't Kanaal dieper inzeilende, in de bogt vervallen mogt, zonder verzekerd te zyn, dat men de Franfche Vloot gereed vinden zou , en met gevaar van opgehouden te worden door tegenwind , terwyl V Lands kusten onbefchermd zouden zyn. ■ De Koning van Frankryk nam dit verzeilen van 's Lands fchepen kwalyk, voorgeevende , dat Zyne Vloot, daardoor, in gevaar gelaaten

werdt

CO D'Estrades Tom. IV. p. 440, 4*4. O») Aitzema v. Deel, bl. <)4«;, 1140.

XIII. DeeL. P

1666.

Sluiten