Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5oo VADERLANDSCHE LVI. Boek.1

i«;S

Fiankryk.

Vrede tosfchci den Kei zer en Franktyk;

tusfchen den Kei zer en Zweeden *,

fchap verbroken , was wel genoodzaakt zig met Frankryk te verdragen, verkiezende , eerlang, dat gedeelte van den tweeledigen voorflag, hem gedaan, volgens welk, Nancy aan Frankryk bleef (V). Maar met den Keizer fcheen Frankryk niet te konnen overeenkomen : 't welk oorzaak was, dat de bekragtiging van het Verdrag met Spanje lang agterbleef. Doch een inval in de Spaanfche Nederlanden, waardoor het vetfle deel van Vlaanderen deerlyk verwoest werdt, noodzaakte Spanje, eindelyk, tot het bekragtigen der Vrede. Toen befloot ook de Keizer te 1 fluiten. Temple kwam, in 't begin des vol' genden jaars, te Nieuwmegen, om het Verdrag tusfchen den Keizer en Frankryk te bemiddelen. Het werdt, op den vyfden van Sprokkelmaand, getekend. Fryburg werdt, by het zelve, aan Frankryk; Filipsburg aan den Keizer afgeftaan. Voort, werdt 'er de Westfaalfche Vrede in bevestigd en de Bisfchop van Straatsburg en Prins Willem van Furitemberg in hunne goederen en eere herfteld. De Keizer beloofde, den laatften te ontilaan uit de hegtenis, zo dra de Vrede bekragtigd zou zyn (y).

Ten zelfden dage, werdt, insgelyks op den • voet van het Westfaalfche Verdrag, de Vrede tusfchen den Keizer en den Koning van Zweeden getekend (w), en tusfchen de Koningen vaa

Frank-

(a ) Acte de la Paix de Nimeg. Tom. i. p. 481. 101, 411 427.

Cv) Acte rle Ia Paix de Nimeg. Tom. iii. VI p. 405, 421» C»ó Act;s de la P41X de Nimeg. Tom, ui. p. 441, 44*»

Sluiten