Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LVI. Boek; HISTORIE* 501

O) Aéles de la Paix de Nimeg. Tom. II. p. 567. C y) Holl. Merc. yas 1678. il 590.

O) Ail:es de la Paix de Nimeg. Tom. IV. P. l.p. 370,380, 395-

(a) Temple Memor. il. 6C>n.

(i) Du Mont Corps Diplom. Tem. VII. P. I. p, .08, ASt, it li Patx de Nimeg. Tom. IV. p. 4yo. .

li g

Frankryk en Zweeden ter eener, en Gcorge Willem en Rudolf Auguiïus , Hertogen van B runs wyk - Lunenburg, ter anderer zyde (x). . Den Bisfchop van Munfter , Christoffel Bernard van Galen , op den negentienden van < Herfstmaand des jaars 1678, overleeden zyn- 1 de (y), floot zyn Opvolger, Ferdinandyan Fur- 1 fiemberg, op den negen-entwintigflen van Len- 1 temaand des volgenden jaars, ook een Ver- j drag van Vrede met den Koning van Frank- r ryk en met den Koning van Zweeden (z): by 3 het laatfte , ftondt hy alles aan Zweeden af- j wat zyn Voorzaat, in Breemen en Verden, veroverd hadt, tegen honderdduizend Ryksdaalers voor de kosten van den oorlog, 't Liep langer aan, eer de Vrede met Deenemarke en Brandenburg getroffen werdt (<z). Einde- ; lyk, floot men ze, eerst tusfchen Frankryk en t Zweeden ter eener en den Keurvorst vanBran- \ denburg ter anderer zyde, te S. Germain en e Laye, op den negen-entwintigften van Zomer- c maand en op den tweeden van Herfst- \ maand, te Fontainebleau, tusfchen Frankryk r en Zweeden ter eener en Deenemarke ter an- Z derer zyde, by welke twee Verdraagen, men e eikanderen herftelde in 't bezit van 't gene n men, geduurende den oorlog, op eikanderen

ver-

1/578.

:usfchen

'rank-

ylc,

tweeden inBruusi'yk-Lulenburg;usfchen 'rank •

>*»

tweeden :n Munter;

usfchen 7rank-

yk,

Aveeden

11 Bran-

enburg;

isfchen

'rank-

ik,

weeden ii Deesmarke»

Sluiten