Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het XIV. DEEL. a7

gebragt, alwaar hy nu lange 't bevel gehad hebbende en, meer dan iemand, al haar zwak en fterk, ook, bovendien , den aart der Krygsluiden en Inwoonderen, (die zeer oneenig waren) door en door, kennende, niet zonder reden, voor ■de ziel der Vestinge fcheen te mogen gehouden worden. In zyne plaats, was 'c bewind den Kollonel van Santen toevertrouwd, die nimmer eene belegering gezien hadt, de plaats fchandelyk overgaf en, daar na, wegens den Staat, met breeking van den degen, onwaardig wierdt verklaard orn den Lande te dienen; hoezeer dit vonnis, in laater' tyd, verzagt wierdt (c).

BI. a8. r. 8. v. o. Toen hier de Eed gedaan wierdt." Men verftaa dit niet (zo als, andersfmts, uit den zamenhang van Wagen: woorden,ligtelyk, zou kunnen gefchieden) van het eedzweeren, by de overgave der Stad, aan den Vyand; toen, trouwens, ook de Bezetting al vertrokken was; maar van dien eed, welken de Regeering, Burgery en Bezetting, by den aanvang der Belegering, aan Staat en Stad, tot verdeediging der laatfte, hadt afgelegd (d).

BI. a8. r. 3. „De andere gaf den Staaten na. enz. Behalven s 't geen hier gezegd wordt van de befchuldiging des BisfchopsvanMunfter,jegens de Staaten, hadt die Kerkvoogd de onbefchaamdheid 'er by te voegen; dat de laatsgemelden eenige luiden betaalden, om brand in zyn Bisdom te ftigten en hem te vermoorden; waarom hy zynen Onderzaaten, zelfs op ftraffe van 't leeven, verboodt, met die der vereenigde

(?) WlCQIIEFORT, /. t. Liv, 20. p. i-i—173. AiTZEMA, 14. B. tl. 859- Sanson, Hiffl. di Guill. 3 Tom. 3. p. 136. Basn.igs, Tm. 2./o'.2ia- Secr. Refol Staat. Gener. 31 Mei en 3 Juny 1672.

(f) Van Hattum. GeftAieden. van Zwolle, 4 D.bi. 1% en 13.

Sluiten