Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXX. Boek, HISTORIE. 14;

begeerd werdt, ook te mogen treden in het Verbond, tusfchen den Keizer en Groot-Britanje aangegaan, beflooten zes Gewesten mei Frankryk en Groot-Britanje te tekenen. Zeeland verklaarde 'er zig langst tegen. Doch men zou geene zwaarigheid gemaakt hebben, om met de meerderheid te befluiten, zig beroepende op het Munfterfche Verdrag van den jaare 1648, en op het Groot-Verbond van den jaare 1701, welken ook, buiten bewilliging van Zeeland, getekend waren (ƒ): maar Zeeland voegde zig, eindelyk, naar de overige Gewesten. Het drievoudig Verbond, gelyk het, federt, genoemd werdt, tusfchen Frankryk, Groot-Britanje en de Staaten, eindelyk in 't net gefteld zynde, werdt, in den Haage, getekend, op den vierden van Louwmaand des jiars 1717. Het behelsde flegts agt punten, die hierop uitliepen. „ 1. Men zou, voortaan, „ eene vaste Vrede, vriendfchap en vereeniging „ onderhouden. 2.Frankryk verbondt zig,om hem, die, by 'tleven van Koning Jacob „ den II, den titel van Prinfe van Walles, en, „ naderhand, dien van Koning van Groot-Britanje aangenomen hadt, terftond na de te„ kening van dit Verdrag, te doen vertrekken „ van Avignon, en zyn verblyf te doen nee„ men over het Alpisch gebergte: ook, om „ hem, op geenerlei wyze, te onderfteunen, „ noch iemant, die, van zynent wege, de rust „ van Groot-Britanje, door oorlog, oproer „ of famenzweering, zou mogen onderneemen

„ te

(ƒ) Lamberti Tom. IX. p. 556—56^. Tom. X. p. Ij. Tindal Vil. XI. [orliXVl J p 33y, 352, 354, J£5. Roussst Recueii, Tom. I. p. 87, tfg.

K 2

r

1716.

Ï717.

Inhoud van hec zelve.

Sluiten