is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Agttiende deel, beginnende met het jaar 1713, en eindigende met [...] het verdrag van Seville, in't jaar 1729.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXII. Boek. HISTORIE. 439

als den uitmuntendften Staatsdienaar, dien Frankryk immer gehad hadt. Men oordeelde hem geheel vry van de ftreeken der Staatkundigen : en men fteide vast, dat hy de Vrede opregtelyk lief hadt en zogt. De Ambasfadeur der Staaten aan 't Franfche Hof, de Heer Abraham •fan Hoey , die den Heer Boreel, eerlang , opvolgde, heeft veel toegebragt, om den Kardinaal in hooge agting te helpen , hier te Lande. Doch op 't laatst van zyn leeven , heeft men eerst begonnen te oordeelen, dat men hem, te vooren, niet wel gekend hadt (w).

In Engeland, werdt het nieuws van het tekenen der voorafgaande punten ook met blydfchap ontvangen : die egter, by veelen, fpoedig gemaatigd werdt, op eene tyding, die, weinige dagen laater, uit Duitschland, kwam, en het onverwagt overlyden van Koning George den I. bekend maakte. Deeze Vorst, die zo veel deel hadt aan 't leggen van den grondllagder Vrede, was, 'sdaags na het tekenen der voorafgaande punten te Weenen, naar Holland fcheep gegaan, om zyne Duitfche Staaten te bezoeken. Op den negentienden, vervorderde hy, van de Vaart, by Utrecht, zyne reis te lande, en kwam, den volgenden dag, in goeden welftand, zo't fcheen, te Delden, in Twente, aan, tusfchen tien en elf uuren des nagts. Hy deedt een hertig avondmaal , en at, zo in 't gemeen geloofd is, veel meloen, daarop eenige glazen koud water drinkende ; hoewel fommigen O) verfraaien, dat hy geen meloen, maar een Chinaas-appel, tot

na-

C«0 Montgon Tom. IV. p. %a$, %66, */,Z. (x) Tindal Vol. XIII. [of XXVIII.J p'. 3#2,

Ee 4

1727.

XII.

Georjre del ,Koning van GrootBritanje,fterft.