Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXVILBoek. HISTORIE. 29

te fluiten; doch zy werden haast overweldigd. Lier, Heerentals en Aarfchot, niet te houden zynde, werden toen, terftond, van hunne bezettingen verlaaten , en door de Franfchen ingenomen. De Stad Antwerpen zelve opende de poorten voor den naderenden vyand : doch t Kasteel, welk met zestienhonderd man bezet gelaaten was, ftondt een beleg door van eenige dagen, en gaf zig, op den eerften van Zomermaand, over, by verdrag, volgens welk, de bezetting , die alleen uit Oostenrykfche manfchap beftondt, met twee ftukken kanon en een mortier, uittrok naar.'t vereenigd Leger. De fterkte S. Maria , ter linker zyde van de Schelde , tegen over S. Filips gelegen, werdt te gelyk met het Kasteel van Antwerpen , op gegeven aan de Franfchen ; die zig, na't ver overen van Antwerpen , van gantsch Oostenryksch B rabant meester zagen ( a ). Men lei. vervolgens, in beraad, om 't vereenigd Leger, welk op de Bredafche Heide lag, en merkelyli zwakker was dan dat der Franfchen, aan te tasten : doch 't werdt ondienftig geoordeeld ; zc om dat de Bondgenooten vast begraaven lagen. agter eene verfterkte Linie, die hier, in 't jaai 1702, opgeworpen was, als om dat zy geduu rig toevoer van volk en voorraad konden krygen uit Holland, terwyl de fchraale heide vooi 't Franfche Leger niets uitleveren kon

Terftond hierna , werdt het beleg van Ber gen in Henegouwen ondernomen: waartoe eer aanzien!yk gedeelte van het Leger, welk in

Bra

(<0 Memoir. pour 1'Hift. de TEurope, Tom. III. P. I. $. J50 & fuiy, R. Rolt Vol. IV. p. 269, 270. (*j Memoir. Tom. III. P,Up.iS7'.

Ï0f.

Oosteiï-

ryksch

Brabant?

1

. 2y veroverenBergen in Henegouwen,en

Sluiten