Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HISTORIE. 2?

74. hy wordt van de Regeeringe van Leiden ontflaagen door zyne Hoogheid. XX. 302

Berg (Lodewyk van den) fneuvelt voor Steenwyk. VIII. 365

Ber* (Oswald van den) in 't gevegt by Arnerongen. VIL 75wordt uit misverftand van de zynen doordeken. VII. 123

Berg, (Willem , Graaf van den) brengt Gelderland gedeeltelyk over tot 'sPrinfen zyde. VI. 368. ook een gedeelte van Overysfel. VI. 368. en van Friesland. VI. 369. vlugt uit Kampen. VI. 402. wordt Stadhouder van Gelderland. VIL 504. kiest de Spaanfche zyde. VIL 504> 505-

Bergen (twee van den) tekenen het Verbond der Edelen. VI.

I2S

Bergen in Henegouwen verrast, door Graave Lodewyk. VI. 364. door Alva belegerd. VI. 365vergeefs gepoogd te ontzetten. VI. 384, 39o. opgegeven, by verdrag. VI. 391. veroverd door de Franfchen, in 1691- XVI. 144, 146. door de Bondgenooten, in 1709. XVII. 343- door de Franfchen, in 1746. XX. 29

Bergen op Zoom bezet door de Landvoogdesfe, in 1567. VI. 246. bemagtigd door de Staatfchen. VII. 161. aanflag op de Stad mislukt. VII. 417. Hohenlo verzekert 'er zig van. VIII. 21. zy wordt door Parma, vergeefs, belegerd. VIII 290. aanHagen op de Stad. VIII. 385-

. IX. 190. XL 67. zy wordt dooi Spinola belegerd. X. 432. verlaaten. X. 437. opfchudding

. aldaar, in 1653. XII. 298. be

legerd, en by verrasiing ingenomen door de Franfchen, in 1747. XX. 108-nö

Bergen (Markgraaffchap van) Overeenkomst wegens het zelve van 1651. XII. 144- de Keurvorst van de Palts beweert deszelfs onafhangkelykheid. XX. 254. de Staaten wederleggen hem. XX. 254 enz.

Bergen (Adriaan van). Zie Dolhain.

Bergen (Adriaan Janszoon van) laat zyn Turffchip gebruiken tot het verrasfenvan 1 reda.VIII. 341. wordt daarvoor beloond.

VIII- 344

Bergen (Joan van Gilmes, Markgraaf van) wordt Ridder van 't Gulden Vlies. VI. 6. Stadhouder van Henegouwen. VI. 42. verbindt zig met Oranje. VI. 86. weigert de Inquifuieen Plakaaten te handhaaven. VI. 131. trekt naar Spanje. VI. 155- zyne handeling aldaar. VI. 157161. wat men met hem voorhadt. VI. 196. zyn dood. VI.

245

Bergen (Lodewyk van) dient Willem den I. te water. VI. 308

Bergk (Jolian) begeeft zig als Vrywillige op'sLands Vloot. XIV.

24

Berk (Jakob), penfionaris van Dordrecht,'in gezantfchap naar Londen. IX. 274

Berk (Nikolaas van) gemagtipi tot de handeling, in 1608. IX. 321. wordt Burgemeester van Utrecht. X. 234. onderzoek van zyne Verklaaring ten laste van Oldenbarneveld en Uitenbogaard. X. 349-352

Berk (Bompejus) Burgemeester van Dor-

Sluiten