Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Een-en-twintigste deel, behelzende een' algemeenen bladwyzer op de voorgaande XX. deelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar