is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Een-en-twintigste deel, behelzende een' algemeenen bladwyzer op de voorgaande XX. deelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï04 BLAD WYZER D R »

Graaf (Pieter van der) valt den Raadpenfionaris de Witt by nagt aan. XIV. 68

Graaf (Willem de) van Gend helpt den Briele inneemen. VI 345

Graaflykheid van Holland. Oorfprong van het voorregt eeniger Plaatfen om 'er niet van vervreemd te mogen worden. VI. 16. handeling over de opdragt derzelve aan Willem den I. vil. 511-528

Graaffchappen, hier te Lande, by welke gelegenheid, erfelyk

en onafhangkelyker geworden.

II 99

Graamvbundcrland onderfleund, in 1621. X. 428

Graave. twist over 't regt tot deeze Stad. III. 317. die aan Brabant afgeftaan wordt. III. 319. zy wordt gewonnen, in 1568. VI. 269. verlaaten. VI. 270. belegerd door Parma. VIIL 126. opgegeven. VIIL 127. door Prinfe Maurits veroverd, in 1602. IX. 119. aanflag op de Stad. IX. 192. de Heerlykheid derzelve komt aan 't Huis van Nasfau. X. 5. de Stad wordt door de Franfchen veroverd, in 1672. XIV. 91. herwonnen. XIV.

333

Graaven. Dagobert de I. ftelt Graaven aan, ter weder zyde des Ryns. I. 338. zy zyn verdedigers der Kerke. I. 395. door Karei den Grooten onder de Saxers aangefteld. I. 429. befchiyving deezer waardightiJ. II. 12. verfcheiden'foo.rten van Graaven. II. 13, 23. hunneRe-geering. II. 17. en Regtsoefcning. II. 19. hunne Inkomlten. II. 29. Graaven van Holland,

otidtyds, Maarfchalken des B;sfchops van Utrecht. II. 248. zy zwoeren eerst, by hunne inhuldiging, daarna de Staaten. III. 547- zy beweerden, vrede te mogen maaken , zonder de Staaten te kennen. IV. 493 V Graavenhaage. Zie HaageGraft van Druzus. I. 56. van Korbulo. 1. p4 Gramsbergen ('t Slot) verlooren.

XIV. 285

Grana (Otto Henrik. Markgraff van) wordt Landvoogd der Spaanfche Nederlanden. XV 86. Grandval (Bartliohmeus de Liniere , Heer van) fmeedt een aanflag op het leeven van Willem den III. XVI. J89. bekent dien. XVI. 191. wordt ter dood gebragt. XVI. 192 Grange (Peregrin de la), Leeraar der Hervormden, ter dood gebragt. VI. 209 Granvelle (Antoni Perenot, Kardinaal van) wordt befchuldigd van heerschzugt. VI. 67,72.'tmisnoegen tegen hem berst uit. VI. 68, 8o.Oranje en anderen verbinden zig tegen hem. VI. 69. Schimplivrei tegen hen) uitgevonden. VI. 72, 86. hy brengt te wege.dat Frankryk tegen de Hugenooten met gtld onderfleund wordf. VI. 74. men bedraagt hem by den Koning. VI. 78. hy houdt zi» fier. VI. 80. men raadt hem de gunst der Heeren te zoeken. VI. 81. hy wordt vinnig befchimpt. VI. 85. de Staaten weigeren te vergaderen, daar hy tegenwoordig is. VI. 87.de Landvoogdes befluit zjg van hem teiówflaan. VI. 87- Filips belast hem de NTedcr!anJcn te verlaaten. VL