is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Een-en-twintigste deel, behelzende een' algemeenen bladwyzer op de voorgaande XX. deelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198 BLADWYZERder

Molukken gewonnen. X. 7 Mom ( jakob), om verraad op Tiel, onthalsd. X. 420

Mom(deRitmeefter), eenige Ruitery naar Amlterdam zullende geleiden, dwaalt van den weg.

XIL 95

Mamma (Wilhelmus). Onluften over zyn beroep als Predikant Middelburg. XIV. 446 enz.

Mom (Eiland) , met hulp der Batavieren, gewonnen. I.98

Mondragon (Christoffel van) ontzet Goes. VI. 392 flaat de Naslaufchen by Thoolen. VI. 439. wordt Stadhouder van Zeeland. VL 44c. verdedigt Middelburg. VI. 461. geeft de Stad over. VI. 461. bevordert de vryheid van Aldegonde, de Ryk en nog drie anderen. VI. 462, 464. komt, als gyzelaar, te Dordrecht. VII. 30. bemagtigt Klundert, Fynaart en Ruigenhil. VIIL 62. ook Zierikzee, by verdrag. VII. 99. zyne edelmoedige behandeling van den Baljuw Vosbergen. VIL 99. hy poogt de muitery van 's Konings knegten te ftillen. VII, 102. ontzet Roermonde. VIL 185 belegert Lillo, vergeefs, VIIL 16. herwint de Schanfen om Hulst. VIIL 358. ontzet Grol. VIIL 424. verflaat Filips van Nasfau. VIII. 424. fterft.

VIIL 425

Monk (George) onderwerpt zig Schotland. XII. 205. raakt flaags met Tromp. XII. 233, 239, 240, 241. arbeidt aan de herftelling van Karei den II, XIIL 6. zyne loosheid. XIIL 7. de toeleg gelukt hem. XIIL 8. hy, nu Hertog van Albemarle, raakt flaags met de Ruiter. XIIL 205.

wykt. XIIL 208. doet in een' volgenden flag de Ruiter wy, ken. XIIL 210-214

Monmouth (jakob, Hertog van) komt in Holland. XV. 225. verwekt een opftand in Engeland. XV. 297. doet zig voor Koning uitroepen. XV. 301. wordt onthalsd. XV. 302

Monnikendam. Bisfchop Willem de IL doet een' ongelukkigen togt derwaards. HL 108. de Stad verzoent zig met Hertoge Albrecht van Saxen. IV. 286. Scheepsftryd voor deeze Stad. IV. 323 de Schout aldaar waarfchuwd de Onroomfchen. VI. 265. de Watergeuzen verrasfen de Stad. VI. 329. zy kiest 's Prinfen zyde, VI. 364. Prins Maurits verftelt'er de Wet, in 1618- X. 266. bezending derwaards, in 1650 XII. 76. verandering der Regeeringe, in T748. XX. 313

Monjler (de Jonge Gerard van) fneuvelt te Schagen. II. 262

Monjler (Maurinus van) II 259

Monftering van 't Krygsvolk te water gefchiedde door Schouten en Burgemeesters. V. 44

Monftering van't Krygsvolk. in 1651, geregeld. XIL 187

Montaigue, federt Graaf van Sandwich, zeilt met eene E^gelfche Vloot naar de Zond. XIL 476. keert te rug naar Engeland. XII. 479. haalt Karei de II. uit Holland af. XIII. 8 , 9. past op deSmirnfche Vloote. XIII. 157

Monthas (jan Barthon de) in bezending naar Frankryk. XIIL 478. Kommisfaris der Kuiterye geworden, krygt last om de Betuwe te bezetten. XIV. 31. verlaat