Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HISTORIE. S35

Holland. II. 176. zoekt zig meester te maaken van de Regeeringe. II 17Ó. trouwt met VrouweGeertruid.il 177. een gedeelte van Zeeland Bewester-Schelde word hem afgeftaan. IL 177- *T beoorloogt zynen Broeder, Boudewyn den VI. II. t78. word, door Godefrid, Hertoge van Lotharingen, uit Holland verdreeven. II. 181herftelt Dirk de V, met Engelfche hulpe , in 't Graaffchap van Holland II. 186, 187-trekt naar 't Heiige Land. II. 199fterft. II- 200

Robert de lil, Graaf van Vlaanderen , fluit een Beftand met Willem den III. UI. 186. doet hem den oorlog aan. IIL 189. fluit een voordeelig Verdrag met hem. IIL 190

Robert (Prins) raakt flaags met de Ruiter. XIIL '204. nog driemaal, in ió73- XIV. 287. 289, 291

Rache (Ferdinand van Lannoi, Graaf van la) krygt bewind, van vvege Spanje, over Holland en Utrecht. VL 478

Rochelle, door eene Vloot der Staaten belegerd. XI. 17. verdrag met de Stad. XI. 28. zy wordt op nieuws in geflooten. XL 74- hongersnood aldaar. XI. 75. zy geeft zig over. XI. 76

Rochepot (Antoni vanSilli, Graaf van), handelt van wege Anjou met de Staatfchen. VIL 199. heeft de hand in den aanflag op Antwerpen. VIL 477

Rochette (La). Verdrag wegens deeze Heei lykheid met den Bisfchop van Luik. XIIL 411

lioda (Jlieronimns) word Lid

van den Raid van Staa'e. vil. 90. gedraagt zig als Landvoogd. VIL 106,112. pryst de muitery te Antwerpen. VII. 115

Roeland van Uitkerken verdedigt Haarlem. III. 470. verdraagt zig met de Kennemers. III. 471. word beloond. IIL 478. word Raad in den Hove van Holland. IIL 490 Roermonde gewonnen, door Willem den I. VI. 385- vergeefs belegerd door Hohenlo. VII. 184. door Fredrik Hesirik gewonnen.XI.150. heroverd, door den Kardinaal Infant. XL 254 Roermonde (Frangois Lodewyk, Bisfchop van), zyn verfchil met de Staaten. XIX. 219 Roeit (Floris) fneuvelt te Schagen. II, 262 Roeux (Joan vanCroi, Graaf van) krygt bevel over eene B "de van Ordonnantie. VI. 45. belegert het Slot te Gend. VIL 106 , 107

Rol (jan Simonszoon) zoekt Treslongs fchip te bemagtigen. VI. 340. word verjaagd in den flag op de Zuiderzee. VL 449

Rollè (jetonimns de), Baljuw van Veere , doet den eed aan Or;inje. VI. 354. fneuvelt voor Tbonlen. VI. 439

Rollo, de Noorman, valt in Walcheren. II. 80. overwint de Friezen. II. 81. keert naa-.Fran!;ryk. H- 82

Romero (Juliaan) krygt bevel over 't vertrekkend Spaanse'', Krygsvolk. VI. 47,60. keert or der Alva wederom herwaards. VI. 241, 279. misleidt die van Naarden. VI. 404. bemagtigt Sparendam. VL 413- komt a!s

gr*

Sluiten