Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 BLADWY2ER der

befionden. IV. 43 en 43 (p.~) Warmenbuizen; op welke voor' waarden opentlyk, te verkoopen. IX. 15. IVarmor.d (Jakob van Duvenvoorde, Heer van), Admiraal der Staaten van Holland. VIII. 39. Hem wordt verboden den Heere van St. Aldegonde in Holland of Zeeland toe te laaten. 41. Hy doet een nederlaage, doch verkrygr,om zyne verdienllen, vergifnis,en blyft Admiraal wegens Holland. VIII. 76. /farnen. Verfchillende gedagten der oude Schryveren, nopens hunne woonplaats. Zy woonden ,denklyk, voorheen, omftreeks de Oostzee en Elve, doch fcbynen , omtrend de vyf. de eeuw, gedeeltelyk , naar den Ryn te zyn afgezakt: dit niet,bepaalde!yk van ons Heemraadfehap Rynland op te vatten. I. 77. Onzeker of JVarm, in Friesland , naar hun dus genoemd zy. I. 78. Woonden, denklyk, niet verre van de He- • ruien en Turingen I. c. Misfchien, wel eens, onder de Saxers begrepen. /. c. Eurik, Koning der West-Gothen , is hun gunilig. /. <?. Ka vervs!

van het Gothifche Ryk , fchjjin hunne Koning Henntgiskel zig naauwer met de Franken verbonden te hebben. I. 79. Zie ook N. 106.

IFdromet. Wie hy was. N« 29.

Wartenberg (Graaf van) onderteekent zekere akte.ter bevordering der reize van eenen Wouters, naar Zeeland , om ders Koning van Pruisfen to: het Markgraaffchap vau Veere eq Vlisfingen te verheffen. XVII.33.

IVasda. Schynt, niet door Koning Lodewyk, Zoon van Keizer Lodewyk den Vroomen, maar door Lotharius II., gegeeven te zyn. II. 26-29, 40. En dus niet aan Dirk I, Graave van Holland, maar aan Dirk II. '1 Was waarfchynlyk in 't Land van Waas geleegen. 11.29, 3^^

Wasfenaar(Arenivm) Heer van Duveavoorde; zyn Zoontje, door een' Roomsen Priefter, buiten weten en wil des Vaders, gedoopt. XII 76,

Wasfenaar (Admiraal van) Heer van Obdam, waarom niet in Zee loopt. XIII. 68, 69, 71. Hy bemagdgt eenige Engelfche Schepen, 81. Hy raaks 'ia

Sluiten