Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLIV.Boek. HISTORIE. 495

den eene Vrede, waarby de rust herfteld, en de gemeene vryheid bevestigd werdt.

Eer wy dit Boek befluiten, zal 't noodig fyn, bekuoptelyk aan te tekenen, hoedanig de uit.flag geweest zy der overige handelingen , in Westfaale. De handeling tusfchen Frankryk en Spanje werdt, terftond na het treffen der Vrede tusfchen Spanje en deezen Staat, zo goed als afgebroken. De Koning van Frankryk zag geenen kans, om zulke voordeelige voorwaarden, als hy begeerde, te bedipgen van Spanje. En Filips de IV. was ook minder gezind, om zig met Frankryk te verdraagen, na dathy de Vrede getroffen hadt met dè Vereenigde Gewesten. De Hertog van Longueville keerde, derhalve, van Munfter, naar Frankryk , terftond na het fluiten der Vrede tusfchen .Spanje en deezen Staat. D'Avaux, die zig onmogelyk verdraagen kon met Servien, werdt, wat laater, t'huis ontbooden fT). Servien bleef nog te Munfter, om aan 't Verdrag met den Keizer, welk de Spaanfchen, uit al hun vermogen, zogten te ftremmen, te arbeiden, 't Liep aan tot den vierentwintigften van Wynmaand , eer dit Verdrag getekend werdt. Ten zelfden dage, werdt ook, te Osnabrugge, de . Vrede geflooten, tusfchen den Keizer, den Koning van Zweeden en het Duitfche Ryk. En deeze twee Verdragen, inzonderheid het laatfte, zyn, federt, als Grondwetten van ffèt Duitfche Ryk, aangemerkt geworden. De Staatfche | Gevolmagtigden hadden ook , meer of min, gearbeid, aan het Verdrag van Osna-

brug-

(*} Wicquifort Lhr. ii. p. Zu

1648.

XXXIII. Korte fchets van 't gene 'et verder geflooten werdt, te Munfter.

Sluiten