Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1648.

en te Osnabrugge.

498 VADERLANDSCHE XLIV.Boek.

Verfcheiden' voornaame punten van het zelve waren ook begreepen in het Verdrag van Osnabrugge (0), tusfchen het Duitfche Ryk en Zweeden , met naama de punten, welken de huizen van Beijeren, de Palts en Hesfen-Kasfel betroffen, die zelfs, klaarst en omftandigst, in 't Verdrag van Osnabrugge , ter nedergefteld waren. De verliezen, door de Huizen van Baden, Nasfau, Iïanau en verfcheiden'anderen, geleeden , werden ook, by dit Verdrag, geboet. De Keurvorst van Saxen bekwam het Vorfterdom Querfurt en de Baljuwfchappen van het Burggraaffchap van Maagdenburg. De Pasfaufche Vrede werdt niet alleen bevestigd, maar de Vryheid van Godsdienst, by dezelve, den Lutherïchen toegeftaan , ook uitgebreid tot de Gereformeerden. Aan de Kroon van Zweeden werden afgeftaan Voor Pomeren , met het Eiland Rugen; en in Agter-Pomeren, de Steden Stettyn, Garts, Dam, Golnau, het Eiland Wolin, met de Rivier de Oder, en de zeeboezem, het Frischhaf genoemd; om al het zelve ter Leen te houden van het Ryk: voorts de Stad en Haven van Wismar, met het Regt, om aldaar bezetting te houden. Eindelyk , werdt het Aartsbisdom Breemen en het Bisdom Verden weereldlyk verklaard, en aan de Kroone van Zweeden ter Leen opgedraagen. De Koningin bedong, daarenboven, vyf millioenen Ryksdaalers, tot voldoening van haar Krygsvolk. Doch alzo de Keurvorst van Brandenburg, ten behoeve van Zweeden, van zyn

regt

fa) VoUz Corps Diplom. Tom. VI. P. I. p. & Hess Hul. de ramp. Turn. VU. p. Si.

Sluiten