is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het elfde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het XI. DEEL. *>i

het my, evenwel, ook gebleeken is, dat hy, hier in,zeer gemaatigd en zonder eenige overyling, jrewoon was te werk te gaan; in zo verre zelf, dat hy, ondanks het, zo even aangevoerd, Befluit, en fle<ns eenige weeken daarna, hunne Hoogmogendheden voorfloeg, om, vooreerst, 'er van af te zien; voor reden geevende dat eenige Spaanfche Grooten, den Staat toegedaan en, toen ten tyde, heimlyk, hier gekoomen, den togt naar 't Overkwartiervan Gelderland en Maaftricht meêr oorden gekeurd; zo als dan ook, kort daar aan, ovcrbaar had eenkomftigzyn gevoelen,hier toe beflooten wierdt. Dat wyders de Prins,uk vrees voor den grooten aanwas vanVrankryk, op't einde zyns leevens,van't belegeren vznJntwerpen, als mede van Gend en Brugge heeft aangezien, is in devoige eeuw,door een' kundig' man,reeds opgemerkt('</>

Bl. 268. r. 13. „ Marcellus, of MarcelisT 'c Eerstgenoemd Geflagt was ook, ten deezen tyde, niet onbekend (e).

Bl. 277. r. . „ Zy 'CKATHARiNAJeM^m) „ is, in groote armoede en, volgens fommige r verhaal, in't Gasthuis" (te Keulen) „overheden" Ik beken,dat my, tot nog toe,inegteStukken, van dit overlyden in ''t Gasthuis; fchoon ook jongere Schryvers dit bevestigen (ƒ); geen volleedig bewys is voorgekoomen. Wat 't pezegde, omtrend haare armoede, betreffe,

ik

(d) I. c. 10 M'?y iöS2. V, d, Capellen, 2 D. bl. tSö.

(e) Mr. Grraru Marcellus komt voor, als Vroedfclnp en Penfionaris van Gouda. Van de laatstgenoemde Bedieninge wierdt by, dooreenig, tegen hem opgevat, misnoegen, ontzet, ten jaare 1636; maar, in de Vroedfchap hlyvende . vindt men hem gekommitteerde Raad , te-n jaare 1642, en BurjtemeeOer v*n Gouda , ten jaare 1046. Refolut. Vrotdftb. Gouda, 28 April lösfi bl. 150. Rtgeirings Lyit ditr Sttd, op de jaaren 1636, 1Ö42 en 1646.

(f) CmusiER, /. c. torn. 6,p> 157.