Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4of5 VADERLANDSCHE IV.Boek,

den bovengemeiden Bonifacius, Aartsbisfehop van Mencs, tot Koning van Frankryk gezalfd GO-

Men vindt aangetekend, dat Bonifacius diep in Pipyns gunst [tandt, cm dat hy écu van de eerden geweest was, die hem hadden bygeitaan, in 't afzetten van Childerik, cn in't beklimmen van den Frankifchen Troon (z). De Heiligen van deezen tyd maakten geene zwaarigheid, om zig met de ncteliglïe Staatszaaken te bcmoeijen (1).

Omtrent deezen tyd, of wat vroeger, riedt Bonifacius Pipyn, fommigen Bisfchoppen de helft of een derde hunner goederen af te nemen, onder belofte van alles, in vervolg van tyd, te zullen wedergeeven. 't Schynt dat Pipyn, om zig, in zyne nieuwe mogendheid,

Cy 3 Annal. FiiMciiCcS, ad cnnr.r.i 751. C~5 Hameleafe Chronicon, in Coll. G. Leibnitzii Tum. II. p. 508.

( 1) Onder de Brieven van Bonifacius, vindt men'er eenen aan Paus Zacharias, in welken men leest, dat de Brenger des Briefs met eenige geheimen belast was, die >iy den Paus alleen openbaaren moest. Bonif. Epij'. CXLI. p. 210 Sonuriigen vermoeden, niet zonder grond, dat deeze geheimen de verheffing van Pipyn, tot Koning der Franken , betroffen. Voiez Pere Danikl IPstoire de France Tom. I. p. 362. De brief is, omtrent deezen tyd, gefchreeven. Ook was Burchard, die naderhand aan den Paus gezonden werdt, dcor Bonifacius, tot Bisfchop van VVurtsberg, aangeflcld. Bonif. Epi/I. CXXXII. p. 182. Conf. Zach. Epifl. inter Bonif. CXXXIII. p. 185. De KapellaanFulrad, Burchards reisgenoot, was insgelyks een goed vriend van Bonifacius. Bonif. Epifl. XCII. p. 127. Zo dat het van alle kanten bevestigd wordt, dat Onze Bisfchop fterk in deeze zaak gewerkt heeft.

Sluiten