Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So BYVOEGSELS en

geen uitttel hadden, menfchelyke offerhanden, en aan Krygs-goden , gelyk Hercules en Mars alleen beesten zouden toegewyd hebben. Hier in heeft zeker Tacitus mis. Dan , konden wy op dien grond ook de menfchelyke offerhanden ontkennen! maar neen, zy maaken een vlek uit in het character van onze Voorzaaten. Van de Semnonen getuigt Tacitus dit nog eens, en 'by de nederlaag van Va rus, wierden 'er verfcheide voornaame Romeinen geofferd: maar men kan hier Uit teffens opmaaken, dat deeze offerhanden niet dan by plegtige gelegenheden , welke zeldzaam voorvielen, en in den Oorlog : plaats hadden. Men gebruikte er of misdadigers, of gevangenen, toe, omtrehd welke men toëiï volgens het recht van den oorlog naar welgevallen' meende te mogen befchikken. Vcrfcheide befchaafde Volken hebben zich aan menfchelyke offerhanden fchuldig gemaakt, de Grieken en Romeinen niet uitgezonderd. Zelfs i is Israël- er meer-

maalen toe vervallen: en het is ligt te

begrypen, wanneer de mensch in de gunst der Goden belang Helt, én weet dat er niets dierbaarer is, dan het leeven van een mensen, dat hy hier toe zyn toevlugt neemt, als hem een beter weg van verzoening niet bekend is (x).

BI. 26. reg. 2. „ Anderen agten met geen minderen grond, dat men de Maan, en ly zonder de nieuwe Maan onder den naam van Nehalcnnia geëerd heeft." Dit gevoelen heeft de meefre en gc-leerdite voorftanders: dan, hoe gemakkelyk deeze afleiding van den naam is,

ver-

go MlCBA 6: 6, 7'

Sluiten