Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

BYVOEGZELS en

elders niet vermeld; maar men zoude, uit het aangehaalde, kunnen opmaaken, dat dit Bajorzuna niet in Frihland', of in Lotharingen, maar mGallie lag; alwaar ook deBocajjini (Saxers van oorfprong) ouotyds bekend waren; welken de Noorman Rollo, van wien hier telkens gefproken wordt, ten hoogde befchadigde,en Baïeux, hunne hoofddad, vernielde (jr). Ik meen egter hier niets te mogen bepaalen. Doch, dat hier Friezen woonden, bewyst niet, dat deeze plaatze juist in de Nederlanden moet gezogt worden; op 't jaar 886 vindt men, dat het beste gedeelte der Stad Mentz ook door Friezen bewoond wierdt (s).

Bl. 85. r. 8. v. o. „Haslou, of Elslo, — niet verre beneden Maadricht." Dat men op deeze hoogte Haslou, ook Haslon, en Aschloha elders genoemd, zoeken moet, blykt, byzonder, ook daar uit, dat men, in de Jaarboeken van Metz, de Steden Luik, Maaftricht, en Tongeren in deszelfs nabuurfchap ftelt (t).

Bl. 87. r. 9. v.o. „Provintie van Friesland? *t Spreekt van zelve, dat men dit in den jegenswoordigen zin niet moet verdaan. Die naam betekent, in de middeleeuwfche fchriften, eenvoudig, een landfehap van meer of minder uitgedrektheid, en wordt met' het' woord pagus (pays) en dat weder met Coniitatus, en Ducatus, (Graaffchap en IPertogdom) verwisfeld. Men leest, op 't jaar 846, dat de Deenfche Zeerovers, in Friesland

val-

O) Vid. Gstta Danor. T. I. r. 178.

O) Annal Fuld. Laixbec., ad annum 83tf. „ Otilima tart Mogumise < ivitatis, ubi Frifiones babitabanc" lt) Axnal Ir.ttmfts. ad annum 881.

Sluiten