Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< «5 >

van de rollende golven, en bergachtige baaren , leeren kennen ; maar die is niet genoeg, wy moeten ook van derzelver ooriaaken en eigenfehappen weeten, willen wy de gevaaren die 'er mede gepaard gaan, myden.

Door de proefondervindingen onzer voorgangeren; door den arbeidt van veele verftandige mannen, worden wy inflaat gefield, om eene genoeg, faame kennisfe van de werkingen der natuur te bekomen;niet, dat wy ons eene bekwaamheid zou. den kunnen aanmatigen om reden te geven voor alle de verwisfelingen der natuur, of derzelver geheimen te openbaaren; wy moeten in 't tegendeel bekennen, dat 'er nog veel verborgen blyft; en veel dat nimmer ontdekt zal worden : wy zulegter, in weerwil dezer onoverkomenlyke onweetenheid, genoegfaame gelegenheden vinden, om ons te verwonderen over de wysheid des Scheppers, in de fchikking zyner werken, en in de uitdeeling zyner voorzienigheid.

Om deze voorzienigheid te verhoogen; en de heerlykheid des Scheppers te verkondigen, zal de gantfche natuur haaren ruimflen fchoot, haare verborgenfte geheimen aanbieden. Veilig voor het woeden van krygvoerende hoofdftoffen, zullen wy haare oorzaaken onderzoeken; voor ons zullen d orkaanen raazen, de donder ratelen, de blikfem fchit-

teren_;

Sluiten