is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschouwingen: of Historische zedelyke & aangenaame bespiegelingen. Over de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *5j >

middenpuntigen ftand der aarde,- ook kan men op dien voet, in het geheel, geene verklaaring geeven van de verfchillende fchynbaare grootte der planeeten, in haare pfffigee en apogee; (naasten en verften ftand van de aarde) zynde Venus, wanneer zy het digfte by de aarde is, byna zesmaal grooter dan wanneer zy het verfte van baar af is; en Merkurius byna twee en een half maaien grooter.

Wy zullen nu fpreeken van de planeeten die bui' ten onzen loopkring zyn; dezen hebben, gelyk den voorgaanden, eene fchynbaare voort- en- terug, gaande beweeging, zo wel als eenen ftilftand.

Zy zyn ook, dan nader by de aarde, en dan verder van haar af; maar hier in verfchillen zy, dat wy haar nooit, gelyk de anderen, de zonnefchyf zien doorloopen; dewyl haare kringen buiten die der aarde zyn: een zamenftand of conjunctie, van eene planeet, is, gelyk wy reeds hebben gezegd, wanneer de zon, de planeet, en de aarde, in eene regte lyn zyn; maar, om eene zodanige lyn na te gaan, moeten wy, als wy de bovenfte planeet willen zien, den rug naar de zonne keeren; maar dezen ftand noemt men eenen tegenoverftand. of oppofitie; zynde de eigenlyke conjunctie van eene boven planeet, alleen, wanneer zy agter de zonne is.

Wy