Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 17' >

de verfcheidenheid, de order, de fchoonheid, de ftandvastigheid, de nuttigheid dezer dwaalende hemelbollen aanzien; zonder zyn har: te voelen blaaken met de diepfle eerbied, en erkenlyke bewondering van de almagt van hem die ze allen heeft gefchapen!

Uit de heilige fchriften leeren wy alle menfchen als broederen teaanfchouwen; enfchoon deze god. lyke les weinig in acht word genomen kunnen wy niet te min, de bewooners dezer buurwaerelden zonder aanftoot, befchouwen, als eeniglints met ons in het groote keten der natuur vereenigd te zyn; — Ik twyfel geen oogenblik of alle onze planeeten en komeeten bewoond zyn — maar hoe na derzelver bewooners in natuur met ons vereenigd zyn; is geenen aardfchen bewooner bekend; de overeenkomst is egter, in zommige opzigten, onbetwistbaar : door de omwenteling van iedere planeet om haare as, genieten haare bewooners, gelyk wy. de verwisfeling van dag en nagt; waartoe anders dan om den tyd van arbeid en rust te bepaalen? — de wenteling van iedere planeet is ook zo welgefchikt, als die van de onze om haare bewooners den glans van den dag, en de verfrisfchende koelte van den nagt, te doen genieten -— willen zommigen zeggen dat haar licht te flaauw is, om de noodige zaaken des levens 'er by te 3N a ver-

Sluiten