Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

DER

VERHANDELINGEN

VAN HET

EERSTE DEEL.

bladz,

/. Manier, om door middel van Gedéphlogisteerde Lucht, een alltrfchitrendst Licht voort te brengen i

II, Proeve van eene nieuwe Verklaa-

ring van de werking des Buskruids. . . 7

|II. Vuklaaring van de Werking van

het Donderend Poeder aK

XV. Overweegingen , betreffende het gefclnl, of fcherpgepunte Afleiders te verkiezen zyn boven zulke, die in eenen bol eindigen

V. Over de Brandbaarheid der Metaaien, ?«.,.v.¥....... 10^

VI. Eenige Overweegingen betreffende de manier om de hoeveelheid van hep fhlogiston der Met aaien en van an-r

4ere Lighaamtn te bepaalen, , . , . 138

VIL

Sluiten