is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van verhandelingen, over verschillende natuurkundige onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betreffende de Afleiders, jy

wclïngerigtg Afleiders op een gebouw geplaatst: dus is, by voorbeeld, het geval, in het welk de punt den tyd niet heeft om op den geladenen geleider te werken, 't zy dat de punt en de geladene geleider elkander met eene zo fnelle beweeging ontmoeten, dat de punt geen tyd heeft om op den geladenen geleider te werken, voor dat zy reeds digt by dcnzelven is; of dat de geleider, naar welke de punt gericht is, opéenóogenblik eene volle lading van eenen anderen geladenen geleider ontfmgt; of dat de geleider onvolmaakt of afgebrooken is, op een of meer plaatzen •, of door eenige andere, oorzaak, die by de gewoone omftandighecden,- «air in de op gebouwTen opgerichte Afleiders zyn, geen plaats vindt. — De proeven, die de Heer Nairn voor een ieder, die ze begeerde te zien , gedaan heeft, toonden ten klaarden, dat in alle gevallen, in welke een gepunte en een ftompe geleider door een konftige wolk getroffen wierden , die , welke Homp wgs, op een veel grooter afftand als do