is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van verhandelingen, over verschillende natuurkundige onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 Overweegingen van het gefchil

bouw gedreeven worden , op eenigen afftand van den punt des Afleiders geleegen, zal dat gedeelte geraakt worden, en kon 'er door befchaadigd worden , indien die vuurftroom 'er geene leiding vindt, bekwaam om denzelvente ontfangen, en verder in de vogtige aarde wegteleiden; en het is zeer natuurlyk, dat zulke gevallen van tyd tot tyd moeten gebeuren (i).

III. AF-

(0 Hier uit blykt, dat wanneer een gebouw van eene aanmerkelyke uitgeftrektheid is, men voorzigtig doet, 'er van afftand tot afftand punten op te ftellen, b. v. van 50 tot 50 voeten, of daar omtrend; indien de gedaante van het gebouw daar toe gefchikt is. Men begrypt

ook, dat het om dezelve reeden noodig is, alle die Afleiders aan elkander te verbinden door metaale roeden, en deeze roeden te leiden langs het bovenfte gedeelte cn langs alle de uitfpringende

hoeken van het dak. Het ware te wenfehen,

dat men met lood of koper de daken van alle gebouwen dekte, welke ter bewaring van verzaamelingen gefchikt zyn , die kostbaar, of van veel belang zyn , b. v. van Handvesten , Bibliötheeken , Buskruid, &c. Indien men yzere roeden, of looden recpen aan de hoeken van zodanige me-

taale