is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van verhandelingen, over verschillende natuurkundige onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï4i Over de hoeveelheid van het

Op de gezegde wyze de hoeveelheid van Phlogiston, welke de vyftien tans bekende Metaalen opzichtelyk bevatten, bereekend. — Volgens zyne reekening heeft de Platina het meest van

allen,

minnen, dienst doen , door één of twee voorbeelden, betrekkelyk tot deeze nieuwe Leer, hier uit hetzelve optegeeven.

„ Argenti centenario foluto in acido nitri et „ aquai destillata? duplo diluto, fuccesfive indi„ tas fuerunt hydrargyri portiones , quaj fimul „ fumptse 490 libras efficiebant. Singulaï gene„ rabant arbores, qu£e a Diana nomen mutuan,, tur, fed variïs praditas formis, pro diverfa „ argenti foluti et hydrargyri immisfi mutua pro„ portione. Quo uberius immitütur quavis vice liquidum metallum respectu prmcipitandi, e» plerumque fegnius enascuntur, fed pulchrio„ res, nitidiores et crasfiores, nee non interdum „ crystallinx et prismaticas. Hydrargyrum im„ misfum primo fegnitiem contrahit, rigescens, „ fuperficies dein inasqualites monffrat tandemi? que rami excrescunt, qui fenfim augentur et „ multiplicantur. Arbusculse collccta:, lotaj et „ ficcata? 455 libras exhibuerunt, in quibus 455 „ — 100 — 355 , hydrargyrum iïïas ingrediens et „ 490 — 355 = 135, quod menltruo acido inhav „ ret, produnt. Liquor clarus, immisfo postea s, hydrargyro, 10 diebus nihil demifit, quamvis

,, etiam