is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van verhandelingen, over verschillende natuurkundige onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ly6 Nieuwe Manier om liet

rand van den kétel rust de gegooten koperen plaat D. De deugdzaamheid

der geheele Machine hangt voornamelyk af van de juistheid, waarmede deeze beide opper vlakt ens op elkander pasfen, en om dezelve te béter te doen lluiten, is 'er aan ieder zyde een zeer fterke veer EE., welke beide onder den rand van den grooten kétel fchuiven, en, ingefchooven zynde, dien rand tegen de

plaat D. drukken. Aan de plaat D.

is een zeer dikke fchuin toeloopende rand, om, als 't ware van zelve, op den rand van den grooten kétel te kunnen fchuiven, zon der dat dit by den tast behoeve te gefchieden, of men een oogenblik tyds behoeve te verliezen,

In het middenpunt van de plaat D. is een gat, gaande door de geheele colom, die de koperen plaat F., op welke de glaze klok rust, draagt, en die colom tusfen de twee koperen plaaten heeft twee kraanen, door welke men de gemeenfchap tusfen de glaze klok G. en den kétel B. kan openen en fluiten naar welgevallen; ook kan de klok G. van

■ den