is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van verhandelingen, over verschillende natuurkundige onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ydel voort te brengen. 197

den kétel B. afgefcheiden worden, als men het ftuk H. by I. losfchroeft, wanneer de plaat F. met de klok G. worden weggenomen, terwyl ter zeiver tyd de kraan K. geflooten zynde, de buitenlucht verhindert wordt in de klok tc dringen. • — Door middel van de kraan L. opent of fluit men den toegang van de buitenlucht tot den kétel B., wanneer de plaat F. van het overige is afgenoomen; maar de kraan L. heeft daaren booven nog een ander gebruik, dat van veel belang in deeze Machine is ^ te weeten: men kan door middel van dezelve de lucht eenen vryèn toegang tot den kétel B. geeven, terwyl de gemeenfchap tusfen den kétel en de klok G. nauwkeurig geilooten blyft. — De gezegde toegang der lucht tot den kétel wordt geopend, door de kraan L. een vierde van eene omwenteling te doen omdraijen, zoodanig dat het kleine gaatjeM.,het koper tot aan de kraan doorgaande , beantwoordt aan een gat in de kraan zelve, het welk de kraan alléén $an eene zyde tot op de helft doorboort , N 3 en