Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tof Nieuwe Manier om hiet

in den koperen kétel gezet hebbende} zet men op nieuws het dekzel D. de kraan L. geflooten hebbende, 'er op; men fluit de fchuiven EE., en laat alles in het water koud worden. — Daar na zet men de boo ventte plaat met de klok,' zo men die heeft afgefchroeft, 'er wederom op, en de beide kraanen geopend hebbende, om de gemeenfchap tusfen de klok en den kétel te openen, flurpen die nieuwe kooien het overige der lucht uit de klok in, en maken het Ydel volkomener, welke bewerking dan vervolgens herhaald kan worden, zo dik, Wyls men het nodig oordeelt.

Ik ben zeer verre van te denken, dat het befchreeven Werktuig het beste is dat uitgedagt zoude kunnen worden, om van de ontdekking van den Heer Fontana nut te trekken; ik geef het in tegendeel flechts op als een proef, gefchikt om vindingryke vernuften aantezetten, om iets beters uittevinden. Ik heb het zelve niet dan zeldzaam gebruikt, en alleenlyk om te beproeven, of een Werktuig, ingevolge van deeze

grond-

Sluiten