is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe aardryksbeschryving voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I HOOFDDEEL. 71

die, uit de aarde, de zon, (of kaars,) A befchouwt, dezelve zien moet, als in eene regte linie (taande, met, en dus vlak voor, of by het flip X, daar zig als dan een der flerren van den Kreeft vertoonen'zou, in dien de flerker glans der zonj, het Jicht van die en de overige flerren niet verdoofde. En daarom zegt men dan, dat de zon , op dat oogenblik, in den Kreeft, ftaat, gelyk, in Juny.daadlyk plaats heeft. {*) Wan-

(*) Ondertusfchen weet men, dat de zon thans,wegens den voortgang der Nagteveningen, in Juny.eigentlyk niet meer, in de flerren van den Kreeft,ftaat, fchoon men deeze uitdrukking behouden heeft, maar in de Herren van de Tweelingen; en dat zulks is veroorzaakt, door de verandering, welke de loopkring der aarde , federt den tyd van de uitvinding der fterrebeelden, ondergaan heeft. Dan dit (luk is te diepzinnig, om 'er onzen leerling hier mede op te houden. Men lette fiegts.dat dit de reede is, waarom de teekencn, langs de Ecliptica, op de hemelglobe, buiten hunne fterrebeelden (laan.