Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao2 III. HOOFDDEEL.

nog thans,onderdeVereenïgdeGeweften,Oan de overige derwelken, de Vorften eertyds maar Graaven of Heeren waren,) den eerften rang bekleedt. Hertog Karei van Egmond, zonder wettige kinderen,geftorven zynde, maakte Keizer Karei de V, toen reeds Graaf van Holland en Zeeland, en Heer onzer overige Geweften, zig van 't Hertogdom van Gelderland meefter, en vereenigde- dus oss ganfche land, met alle zyne overige Staaten,onder éénen Vorst. Dan na dat Holland en Zeeland zig aan de heerfchappy van zynen Zoon, Philippus den II, hadden beginnen te onttrekken, volgden, de Gelderfchen dit voorbeeld , en traden mede in de Unie, Anno 1579 te Utrecht geflodteu.

Seedert dien tyd berust de Souverainiteit ©f Oppermagt der Provincie, by de Staaten derzelve, welken eigentlyk, uit de Staaten der drie Kwartieren van Nymegen.Zutpben en Veluwe, elk ter Staatsvergadering, maar eene ftem uitbrengende, beftaan.

De Staaten van elk} Kwartier zyn famengefteld , I, uit de Ridderfchap van

elk

Sluiten