Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ni. HOOFDDEEL. 203

elk Kwartier, dat is, uit alle de Edelen,, die, tot het zelve, behooren; eene zeekerehoeveelheid goederen bezitten ; twee en twintig jaar oud zyn; en aan de verdere vcreischten, kunnen voldoen; waaronder het Kwartier van Zutphen dit byzonder heeft .. dat men aldaar vier Kwartieren of adelyke gefiacnten , van vaders en moeders zyde, bewyzen, eh een Riddermaatig goed of Avezaat, bezitten moet. a. Uit dê afgevaardigden derRegeeringeu,van alzulSteeden , in elk Kwartier, welken ftem in Staat hebbenj, dat is regt om terStaatsvergaderingteverfchyncn, en deivolgenden zyn; in» 'c Kwartier vanNymegen,Nymegen,Tieleni Bommel; in dat van Zutphen, Zutphen ,. Doesburg, Deutiehem,.Locbem en Grol;mi dat van Veluwe, Arnhem, Harderwyk,, Wageningen, Hattum en Elburg.-

De Staaten der geheele Provincie famem vergaderd zynde , verkiest elk der dris' Kwartieren een Directeur en zes Gecommt? teerden, (waar van by een is;) drieuir de: Riclderfchap, en drie uit de Steedes 1 vans het Kwartier, Deezen maaken 's land1,6 fthapss

Sluiten