Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. HOOFDDEEL, 323

den en derzelver meenigvuldige verzendingen,tiaar Vraukryk en efders, daar zy zeer gezogt zyn , dubbele opmerking verdienen. In 't midden van Weftergoo ligt de Grieteny llennaarderadeel,,' meeftendéels uk veite, grazige weilanden beftaande. MakIttffi», in de Grieteny van Woenferadeel, aan zee geleegen, is eene zeer bloeiende plaats. Men heeft 'er verfcheide kalkovens ' panne-en ticheibakkeryenjgelyk'er ook veel handel wordt gedreeven, op de Oostzee, Engeland eri Vrankryk, 't welk maaku, dat 'tr veele vermogende ingezeetenen zyn. Oldega, Idzinga en Zandvooort liggen, in eens driehoek, te midden tusfehen verfcheide visch;yke meeren. Heeg, op eene hoog» te gebouwd, digt by 't Heegermeer, 't welk zig,met hctmeer,de Fliusfer genaamd, ver» eenigd heeft , waar door veel doortogt van turf en andere fcheepen , uit de bia» nenfte deelen van Vriesland, naar VVorkum, Hinloopen en Staveren, te weeg gebrage wordt. Koudum, tusfehen de Fiiusfcii en verfcheide andere meeren in, geleegen, heel'r t en hoogen tooren, die, voor de fchipp.r», O $ op

Sluiten