is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe aardryksbeschryving voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4X2 V. HOOFDDEEL.

I )aar zy Él dit alles,grootendeels,uit hunne éige Volkplantingen trekkende, het daar voor uit gefchooten geld, in hun land zien wederkeeren; zoo door dien de eigenaars der plantagien en landen, waar op deeze voortbrengfelen geteelt worden, in 't ryk zelve, woonen.of derwaards wedeikeeren,wanneer hun fortuin aanzienlyk genoeg gewerden is; als door dien het Moederland zelf den l,andel,op deeze Volkplamingen,hebbende,de van daar komende produften, met deszelfs eige voortbrengfelen, verwisfeld; terwyl 00* de zeevaart des ryks, door dit alles, grootlyks bevorderd wordt. — Uil het eene en andere ondertusfehen blykt, dat de eige rykdom van dit land in de daad byna önuitpudyk is; terwyl deszelfs ligging aan twee «eën het teevens allergefcuiktst maakt, voor den koophandel. Het geen wy 'er naar toe brengen, beftaat voomaamlyk, in fpeceryen, kruideryen, kaas, boter, meeklap, tabak, raap- en lynolie, traan, zalm, haring,Slywaaten, krygsammunitie, fcheepsbehoeften en timmerhout , vlas, hennip, teer , pik, zer, kooper, tin,

droo -