is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe aardryksbeschryving voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. HOOFDDEEL 413

droogeryen, verwftofTen, pelteryen, diamanten en veeier ei andere waaren. Wanr teegen wy 'er van daan haaien, allerlei wynen, brandewynen, fyne wateren, azyn, oly, honig, faft'raan ; allerlei vrugten, gedroogd, geconfyt, in brandewyn &e., zout, papier, glas, porcelein; allerlei zyde, goude en zilvere ftoffen, galonnen, lakenen, kanten, tapyten en ande.c manufactuuren; en vooral allerlei foorten van galanteriewaaren, dat is, opfchikken,en kleinodiën, in 't uitvinden en vervaardigen derwelken, de Franfchen zoo veel vindingskragt, vernuft en fmaak bewyzen, dat zy,ten deezen aanzien, feedert lang, den toon aan geheel Europa geeven.

De inwooners van dit ryk zyn edelmoedig, beleefd en zeer befchaafd;zy betoonen zig zeer minzaam , omtrent vreemdelingen; maaken veel werk van de vrouwen; beminnen de> pragt en vertooning; zyn lugtig en vrolyk , maar fomtyds wat onruftig , ligtvaardtg, dartel en zelfs losbandig in zeeden ; voords- zyn zy dapper en braaf, fomtyds tot-vermeetelheid toe; en vooral zeer S 3 op