Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

484 VI. HOOFDDEEL,

Schotland,roet Engeland, tot één Koning ryk, zitten 'er 16 Schotfche Lords, in 't Hoogerhuis.

Het Laageihuis maakt het eigentlyke lichaam van de Vertooners des Volks uit, naar dit grondbeginfel der Engelfche Staatsgefteltenis, dat niemand aan eene wet moet gebonden zyn, waar aaif.hyniet, of door jjem zeiven , of door iemand, die zyne piaars vervuld, zyne toeflemming gegeeven heeft. Ook wordt elk der Graaffchappen, waar in 't Koningryk verdeeld is , vertoond , door een Schildknaap &c, veikoozen, door alle de Vry-bezitters , of eigenaars der landen, die,in dat Graaffchap, geleegen zyn; de fteeden en burgtvlekken,door een of meer van hunne burgers, door't geheele lichaam der handeben neering-dryvende ngezeetenen benoemd. Voer Engeland zyn »er 513 , voor- Schotland 45 , zoodanige leeden,in 't Laagerhuis; allen gekoozen, door de zodanigen, die, door hunnen eigendom of neering, waarlyk belang hebben, by de gemeene zaak. Re wetgeevende en kennis * neemende

magt

Sluiten