Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiHÖOFDBEE L.482

beroep valt , voor de hooger Regtbanken van Westtninfier ; en ten aanzien van het laaifte, de misdaaden,daar leevemftraf ©P ftaat, tot de kennis der Zitdagsregtersr behooren. De ftads-regeeringen beftaan, uit een Major, verfcheide Aldermans , en eenige Burgesfes, door hen zelfs verkooren;en naast aan onze Uurgemeefters,Scheepenen en Raden komende; fchoon zy egter niers met óz gemeene landszaaken, te doen hebben, als welken alleen in 't Parlement verhandeld worden.

Schoon nu de magt des Konings.zooin de uitvoering , als in de aanitelJing deraiiiptenaais, zeer groot zy; het gezag der Vrederegters wel eens kan worden misbruikt ; de gezwoorenen misfchien meer de firahVsheid, dan de goede order bevorderen ♦ en de uitftellingen , tot de naastkomende zit! dagen,de gevangenen wel eens te lang, in de boeien , houdt,is egter de Staatsgefteltenis enRegeeringsvorm van Engeland, over't geheel , zeer gefchikt, om de vryheid»beneevens de veiligheid en zcekerheid van x 5 elka.

Sluiten