is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschouwingen: of Historische zedelyke & aangenaame bespiegelingen. Over de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 40S >

ne wetkingen, dienften en grondbeginfelen, zelfs in hunne laagfte trappen, gaan ons begrip tê bo. ven. Als wy naar onze zelven zien; onze zeöelykheid nafpooren , eb de eigenfchappen en uit • werkingen der reden in bedenking neemen; bieden zy ons eene chaos Van verwarring aan ; wy onderftellen, wy denker!, wy raaden , maar wy

kunnen niets befluiten. De gulde les ftoot

ons geduurig te rug — " kent uw zelven. " Maar fchoon wy de beginfelen niet kunnen nafpooren, kunnen wy egter de gevolgen ontdekken ——■ fchoon wy de zitplaatfen der zinnen niet kunnen aantoonen, worden wy egter de zinnen met zekerheid gewaar ; en hoe onkundig wy ook zyn van de gevolgen, die zy ons overbrengen, is der. zeiver uitoeffening perfoonlyk blykbaar. Wy kunnen immers voelen, en zien? en hooréri, en ruiken, en fmaaken; wy kunnen deze eigenfchappen niet betwisten, ren zy wy van onze zinnen beroofd zyn. Wy weeten ook, dac onze zintuigen door de zenuwen werken ; en dat zo dezen gemist, gefchonden, verzwakt of belemmerd zyn, de aandoening daar door beledigd word. Al kunnen wy niet ontdekken op welke wyze de zenuwen zich zelven of de herfenen aan doen, kunnen wy egter de verwonderlykfte uitvindingen gewaar worden, in derzelver aanftellingen, gelegenheden, en

ver-