Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J.INGENHOUSZ; VERZAMELING VAN NATUURKUNDIGE

VERHANDELINGEN.

I. VERHANDELING.

Korte Inhoud van het Leerftel&el vait den Heer F RANK LI N, betreffende de Electriciteit.

■FCr beftaat, volgens 't Leerftelzel van den Heer Franklin, eene zeer fyne eiï •zeer veerkragtige vloeiftof, door alle lighaamen verfpreid, welke men, met algemeene tóeftemming, Electrïeke Vloeiftof of Electriek Vuur genoemd heeft'I Het gebruik, waar toe deeze Vloeiftof,1 welke onzen Voorouderen geheel onbekend was, gefchikt is, is buiten twyfel niet minder uitgeftrekt, als zy zelve algemeen verfpreid is; en haare werking" II. deel, A in

Sluiten