Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1x8 Over den aart en het gebruik

diealtyd van een beftendige kragt is, efi die , welke men uit yzer verkrygt , is

nooit

zoodanig dat de ring horizontaal, en gelyk met de oppervlakte van het water in de tobbe ftaat. - De buis door middel Van de drie uitfteekendc pennetjes van het fchuivend ftuk (zie voorgem. plaat l. fig. icna.) dus op den ring rustende, op dezelve wyze,als zy in de kopere buis van fontana, op den éven beneden den mond naar binnen uitftaanden rand, rust, (flg. i.) breng ik het begin der Lucht-colom gelyk met de nul van de fchaal In den rand van de watertobbe is een opening op de hoogte van den ring j wiens midden Hechts %i ouim van dien rand der tobbe afftaat, (in welke opening een glas gezet kan worden) om horizontaal over den ring te zien, wanneer men, de Eudiometer op den ring ftaande, de Lucht-colom met het begin van de fchaal gelyk brengt.

Op deeze wys ontgaat men het gieten van water op de buis, terwyl de lucht beter gekoeld wordt, en men heeft intusfen tyd om de kleine maat wederom, te vullen, en dus bekort men de proef; ook is het moeilykcr den Eudiometer in de kopere buis van fontana, dan op den ring te zetten , om dat men die buis vry fchuin op zyde móet hoifden, op dat de mond van den Eudiometer niet boven wrfter komc.

Men zoude teegen deeze inrichting kunnen inbrengen,dat door middel van de kopere buis van font a na de colomtóen waters binnen en buiten de buis van den Eudiometer zeer naby gelyk van hoogte gehóuden worden, als deLuchtcolom met het begin van de fchaal wordt gelyk gezet, eh dus de lucht in den Eudiometer niet meer famengedrukt óf uitgezet is als de Dampkring lucht van buiten, terwyl naar rnyne wyze van doen,die colommen van water dikwerf ongelyfc kunnen zyn, om dat het water by het doen van velerley proeven in de watertobbe, niet juist altyd even hoogblyft... Dan,

fchoon

Sluiten