is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe aardryksbeschryving voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'228 XIV. HOOFDDEEL.

der waereld- Het Pantheon, weegens de ronde gedaante,ook Roiunda genaamd,is,van alle de Romeinfche Tampelen, 'c volkoinenfte overgebleeven, en getuigt van den grootfche» fmaak deezes volks; thans is het, tot eene kerk,gefchikc. Het Vaticaan, of Paleis van den Paus, is zeer pragtig, heeft eene fchoone Bibliotheek, en gemeenfchap, met het kafteel St. Angelo, eene fierkte, binnen dewelke de Paus zig, in tyd van gevaar, in veiligheid kan ftellen. Schilderyen en beelden zyn 'er, te Roomen, in Kerken , byzondere Kabinetten &c. in meenigte, en van 't uitmuntcndst foort. üokj zyn 'er verfcheide Academiën, of geleerde Genoo1'; fchappen, beneevens eene univeifiteit, ge- • veftigdt. Hoewel de ftad vier uuren in den omtrek beflaat; telt men 'er maar 150,000 inwooners; ook zyn 'er geheele lusthoven en wynbergen, binnen deezen omtrek , beilooteri. Men bezoekt 'er niet zonder aandoening het veld van Mars en de Markt, (Forum) daar de heldhaftige Romeinen hunne krygsoeffeningen en volksvergaderingen hielden, en hunne Redenaars de belangen

der