is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe aardryksbeschryving voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV. HOOFDDEEL. 233

•Rent), aangelegd; en 'er wordt veel hanc'el gedreeven, in vlas, hennip, olie, wyn, confituuren, reukwaterens vercierde bloerae n, vrugten, &c. — 't Hertogdom van Furrara is redelyk vrugtbaar, en heeft eene ftad van dien naam, aan eenen arm van de Po geleegen. Zy is groot en fchoon, maar niet zeer bevolkt. Comachio, ineen moeras, &c.

Het Koningryk Napels, *t welk omtrent 120 uuren gaans lang, en tusfchen de 30 en 50 breed is , bevatte eertyds, onder meer andere landen, die derMarfen, Samnieten en Apuliers, beneevens Carnpania, Lucania en Brutiumt, welke twee laattten, 't zuidlyk gedeelte van dit gewest uitmaakende, eertyds, weegens verfcheide aldaar aangelegde Griekfche Volkplantin. gen, te famen, Groot Griekenland werden genaamd. De Koning van Napels, die teevensover Sicilië heerschr, wordt diesweegens Koning der beide Sicilien genaamd, Hy heeft tusfchen de 40, a 50, 000man in dienst; zyne zeemagt beftaat meest, uit galeien. Hy plag zyn Ryk, van den II. Deel. L Paus,