is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe aardryksbeschryving voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. «33 XIV. HOOFDDEEL.

der Golf van Napels, liggen de eilanden Ifchia en Caprea; 't eerfle vrugtbaar in wynen en] met warme baden voorzien ; 't andere aan eene meenigte wagtels, ten fcbuilpiaats, ftrekkende. Sorrento. 'Por» tici, aan den berg Vefuvius , met een Koninglyk Paleis, in 't welke men eene fchoone verzameling van oudheeden ziet. Onder dit en een nabuurig dorp , heeft men, door zeer diep graven, de overblyffels ontdekt van de ftad Hercuka oï Hetculanum , en daar in een fchat van beelden, fchilderyen, vazen, huisraad, o« veiblyffels van fchoone gebouwen, &c. gevonden;, zelfs heeft men, in 't graaven,geheele ltraaten kunnen volgen. Deeze flad werdt eertyds , door aardbevingen en eenen vuurflroom van den Vefuvius,verzwolgen en overdekt ; welke vuurftroomen of La< va*s, zoo als men ze, in Italië, noemt, bekoelende, tot een foort van fteen wordenjde asfehen daar en teegen , welken deeze berg- uitwerpt , zyn zeer vrugtbaar; en door dezelven worden de overftroomde plaat1'en vervolgens weer, met eene korst van

goe-