Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ró xliv. hoofddeel::,

eene volftrekte magt;hee!t verfcheide gerigtshoven, onder hem, en te Lima eenen Fieancie-raad, die 't vylde deel van'tvoor*. deel der mynen ontfangt , beneevens zee keren tai gelegd, op de Indianen, die aan den Koning van Spanje toekomen. —— De aframmelingen der Spanjaarden en de Creoolèn zyn lui, hoogmoedig en teeveni tog, in veele opzigten, laaghartig van aart; terwyl de in Europa geboore Spanjaarden

«igcnlyk alleen, in agting, zyn. De

oude Peruviaanen waren de minst ftrydbaaie van alle de Amsrikaanfche vólkern. Jvlaar in befchaafdheid en in verfcheidene kunsten , waren zy vry ver gevor» derd , byzonder ook in den landbouw. Kunne huizen waaren laag en zonder venfters; hunne groote weejen wel inge-rigt , en hunne bruggen , of fchoon ilegts , van takken, in een gevlogten, bewonderenswaardig. Hunne fchuicen waren, met maft en zeil, voorzien. Zy hadden fpiegels van gepolyfte fteencn , bewerkten 'tzilver, maakten veclerlei zeer nette werk.tuigen vauk«operen VBurfteenen, «n hid-

des.

Sluiten